Symbolický cintorín obetí svetelného znečistenia v Zboji

Symbolický cintorín? Áno, v tomto prípade sa tu jedná našťastie len o cintorín symbolický. Svetelné znečistenie je vážnym problémom modernej doby, nevhodné svietenie má v niektorých prípadoch dôsledky skutočne fatálne. Na šiestich informačných tabuliach v obci Zboj v „našom“ Parku tmavej oblohy Poloniny sa návštevník dozvie aké negatívne dôsledky má svetelné znečistenie na prírodu, človeka aj spoločnosť. Projekt bol podporený Nadáciou Orange. Viac informácií je v článku tu.payperprofits отзывы о компании
Viac...

Svetelné znečistenie a nočné životné prostredie

Najmä v laickej spoločnosti, v rámci svetelného znečistenia, aktuálne rezonuje najmä negatívny vplyv umelého nočného svietenia na človeka alebo jeho vplyv na „stratu“ hviezdneho neba. Svetelné znečistenie má však negatívne, niekedy až fatálne dôsledky, predovšetkým na prírodu. Faunu aj flóru. (viac…)
Viac...