Výsledky 7. ročníka fotografickej súťaže „Svieťme si na cestu…nie na hviezdy“

Cieľom medzinárodnej fotosúťaže „Svieťme si na cestu...nie na hviezdy“ je propagácia nutnosti ochrany pred svetelným znečistením, ochrana nočného životného prostredia. Prirodzená nočná tma je ohrozená, je to veľmi vážny environmentálny problém. Do 7. ročníka bolo zaslaných 112 súťažných prác od 30 autorov. Prvé tri miesta v každej kategórii boli finančne ocenené (100, 60, 30 EUR), výsledky budú uverejnené v časopise Kozmos 1/2018. (viac…)
Viac...

Pozvánka na výstavu ZHASNI SVETLO, NÁJDEŠ SVOJU HVIEZDU

Srdečne vás pozývame v dňoch od 20. apríla do 22. mája 2017 do Tihányiovského kaštieľa v Banskej Bystrici na výstavu fotografií pod názvom ZHASNI SVETLO, NÁJDEŠ SVOJU HVIEZDU. Výstava má aj niekoľko zaujímavých sprievodných podujatí a jedným z partnerov je aj Slovenský zväz astronómov. Viac informácií sa dozviete v tomto letáku alebo na stránkach Stredoslovenského múzea.
Viac...