Svetelné znečistenie pre študentov aj starostov

Home / Aktuality / Svetelné znečistenie pre študentov aj starostov

Spolupráca rimavskosobotskej hvezdárne s Gymnáziom I. Kraska je dobrá. Vyučujúci už tradične organizujú viaceré podujatia počas novembrového Týždňa vedy a techniky. Tohto roku bola školská jedáleň znova plná a témou bola ochrana nočného životného prostredia. Aj keď študenti už čo-to o tejto problematike vedeli, zaujali ich práve otázky, ako aj oni môžu prispieť k zlepšeniu osvetľovania doma, v obciach či meste. Niektorí sa zaujímali aj o novú mobilnú aplikáciu Loss of the Night, ktorej „ostrá verzia“ práve uzrela „svetlo sveta“. Nuž a keďže popoludní bolo očakávané pristátie modulu Philae na kométe, nemohli, samozrejme, chýbať ani informácie o projekte Rosetta.

Vybraní študenti, tí, ktorým učarovala fotografia sa zúčastnili worshopu s D. Rapavou, ktorá im priblížila aj matematické základy kompozície a niektoré fyzikálne zákonitosti fotografie. Študentov zaujali jej invenčné obrazy, na ktorých dokumentovala vlastnosti svetla, všetci si vyskúšali naše „polarizačné akvárko“. Mladí fotografi  však predviedli aj svoje vlastné práce a tak bolo o čom diskutovať nielen v učebni, ale aj na fotovýstavke vo vestibule školy. Bola to aj akási symbolická pozvánka k Medzinárodnému roku svetla 2015.

Konferenciu učiteľov prírodovedných predmetov začiatkom decembra v Mestskom úrade Hnúšťa zorganizovalo tunajšie Gymnázium M. Hrebendu a aj tu si vybrali tému svetelného znečistenia. Nuž a pozvanie sa odmietnuť nedalo, veď aj kvôli nám boli ochotní posunúť termín konania. Na konferencii boli aj zástupkyne Agentúry pre rozvoj Gemera, pre ktorých bola táto problematika nová, no mimoriadne ich zaujala. Keďže mali pripravené dva odborné semináre pre zástupcov samospráv, slovo dalo slovo a do programu zaradili aj túto tému. Pozvanie sme prijali s radosťou, veď práve samosprávy môžu veľa urobiť v správnom osvetľovaní miest a obcí.

Semináre sa uskutočnili 11. 12. v Hnúšti a 15. 12. v Jesenskom, a tak takmer 50 zástupcov obcí už vie, ako sa správne má svietiť, ako môžu rekonštrukciou či výmenou verejného osvetlenia ušetriť. Nuž a tak ak bude vhodný projekt, či dostatok financií, iste pribudnú aj obce s tým správnym osvetlením.

P. Rapavý

свинина на сковороде