Ako svietiť rozumnejšie

Home / Aktuality / Ako svietiť rozumnejšie

Jednou z aktivít súvisiacich s prípravou vyhlásenia BOTO – Beskydskej oblasti tmavej oblohy (pozri článok o prvom aj druhom stretnutí organizátorov) pripravil J. Kondziolka, ktorého môžeme právom považovať za „otca BOTO“ zaujímavý materiál.

Jeho účelom bolo poskytnúť starostom obcí jednoduchý návod ako správne svietiť, čo dodržiavať pri oprave, výmene či rekonštrukcii verejného osvetlenia. Obrázky s vytríbeným citom pre správne osvetľovanie, troškou vtipu a hlavne profesionalizmu grafiky spracovala P. Svobodová.  Vznikol tak materiál aký u nás absentoval. Česká aj slovenská verzia, veď BOTO bude „medzinárodné“, bola však len v elektronickej podobe…

 Po dohode s autorom pôvodného textu sme sa rozhodli, že text prepracujeme (P. Begeni, P. Rapavý) a vydáme skladačku tlačou.

Vydanie sa podarilo vďaka ochote doc. M. Kireša z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach (podpora projektu APVV LPP-0223-09). Ďakujeme.

Materiál si môžete stiahnuť tu.

P. Rapavý

демо счет альпари