IX. národná konferencia o biosférických rezerváciách Slovenska

Home / Aktuality / IX. národná konferencia o biosférických rezerváciách Slovenska

Pri príležitosti 15. výročia vyhlásenia Národného parku Poloniny – Medzinárodnej biosférickej rezervácie Východné Karpaty sa v dňoch 11.–12. októbra 2012 konala v Stakčíne IX. národná konferencia o biosférických rezerváciách Slovenska na tému „Zmeny krajiny v biosférických rezerváciách“.

Keďže súčasťou MBR Východné Karpaty je aj Park tmavej oblohy Poloniny (PTOP), bola do programu organizátormi zaradená aj prednáška o svetelnom znečistení a PTOP.

Viac informácií je v článku tu.

самый лучший блендер 2018