Svetelné znečistenie a nočné životné prostredie

Home / Aktuality / Svetelné znečistenie a nočné životné prostredie

Najmä v laickej spoločnosti, v rámci svetelného znečistenia, aktuálne rezonuje najmä negatívny vplyv umelého nočného svietenia na človeka alebo jeho vplyv na „stratu“ hviezdneho neba. Svetelné znečistenie má však negatívne, niekedy až fatálne dôsledky, predovšetkým na prírodu. Faunu aj flóru.

Na Slovensku chýbal dostupný materiál, ktorý by rozoberal aj túto negatívnu stránku „znečistenia“ svetlom. Aj preto sme sa rozhodli, že tento nedostatok napravíme. Začiatkom októbra teda vyšiel leták s názvom „Svetelné znečistenie a nočné životné prostredie“. Autormi textu sú P. Rapavý a P. Begeni, väčšina fotografií je z „vlastnej“ dielne a poďakovanie za konečnú tlačovú úpravu patrí M. Lackovičovi.

seriya vs